IV Kongres Ruchów Miejskich / Gorzów Wielkopolski

IV Kongres Ruchów Miejskich odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 18-20 września 2015r. Lokalna grupa aktywistów i aktywistek dzięki swojej energii i zaangażowaniu doprowadziła tam do świetnego wyniku w wyborach samorządowych. Organizując IV Kongres w tym mieście chcemy wesprzeć ich działania i wspólnie zastanowić się nad sposobami przyśpieszenia dobrych zmian w naszych miastach. Dlatego też do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich, którzy zgadzają się z przesłaniem 9 Tez Miejskich i chcą pracować nad ich rozwinięciem oraz dalszym wprowadzaniem w życie.

Program IV Kongresu zaplanowany jest na trzy dni. Jeden z nich będzie poświęcony współpracy miejskich aktywistów z całego kraju. To okazja do podsumowania tego, w jaki sposób zmieniliśmy politykę miejską w Polsce. Będzie to również czas na zbudowanie strategii dalszych działań. Kolejny dzień będzie wypełniony sesjami dyskusyjnymi skoncentrowanymi na najważniejszych obecnie kwestiach i wyzwaniach związanych z polityką miejską. Ostatniego dnia skupimy się na wymianie wiedzy i doświadczeń poprzez serię równoległych warsztatów.

Potrzebujemy IV Kongresu Ruchów Miejskich – spotkania ludzi świadomych tego, w jaki sposób funkcjonowanie i rozwój miast wpływają na nasze życie oraz kondycję wspólnoty mieszkańców. Potrzebujemy IV Kongresu, aby podsumować sobie to, co już udało się nam osiągnąć oraz zdefiniować wyzwania na przyszłość. Zorganizujemy IV Kongres, aby umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń zgromadzonych przez ostatnie lata. Poprzez Kongres pokażemy, że jest w Polsce środowisko osób, które umieją połączyć swoje indywidualne kompetencje i wywołać efekt synergii łączący różnorodne sektory i potencjały.

Zwołujemy IV Kongres Ruchów Miejskich również po to, aby zainspirować obywateli i obywatelki naszych miast oraz służących im urzędników i polityków do wspólnego działania, którego celem ma być stworzenie i realizacja mądrej polityki miejskiej.

IV Kongres Ruchów Miejskich odbędzie się w drugiej połowie września 2015 r. Chcemy się do niego dobrze przygotować, dlatego zostanie on poprzedzony serią spotkań organizowanych oddolnie w różnych miastach i dotyczących istotnych lokalnie kwestii z dziedziny polityki miejskiej. Ważnym tematem będzie również wypracowanie strategii wobec wyborów parlamentarnych.

Spośród uczestników i uczestniczek Kongresu Ruchów Miejskich stworzona zostanie grupa programowa, która zbierze propozycje konkretnych wydarzeń i tematów, a następnie przygotuje propozycję szczegółowego programu IV Kongresu. Osoby chcące współpracować przy tworzeniu programu naszego spotkania lub mają propozycję tematów mogą już dzisiaj kontaktować się z sekretariatem Kongresu (kongres.miejski /at/ gmail.com)

IV Kongres Ruchów Miejskich wypracuje Pakt dla miast – propozycję porozumienia, którego stronami mogliby być mieszkańcy i mieszkanki oraz zrzeszające ich organizacje i kandydaci w wyborach do parlamentu. Ideą Paktu byłoby podjęcie wspólnego zobowiązania do pracy na rzecz stworzenia ram dla spójnego i odpowiedzialnego działania władz centralnych wobec miast i ich zrównoważonego rozwoju. Nadchodzące wybory do Sejmu i Senatu to sposobność do wprowadzenia do kampanii wyborczej istotnych tematów miejskich: problemów, potrzebnych ustaw, wyzwań miejskich wymagających zaangażowania władz państwowych.

 

Zespół Koordynacyjny Kongresu Ruchów Miejskich
w składzie: Artur Celiński, Grzegorz Borek, Hanna Gill-Piątek, Joanna Erbel, Kacper Pobłocki, Lech Mergler, Lidia Makowska, Marta Madejska, Marta Żakowska, Mateusz Kokoszkiewicz, Przemysław Filar, Włodzimierz Nowak, Wojciech Kacperski

Komitet organizacyjny IV KRM w Gorzowie Wielkopolskim – stowarzyszenie Ludzie dla Miasta:
Alina Czyżewska, Agata Gołębiowska, Marta Bejnar Bejnarowicz, Mateusz Perkowski, Piotr Klatta, Michał Szmytkowski