Marek Nowak: Komentarz do projektu ustawy rewitalizacyjnej Związku Miast Polskich

Komentarz do projektu ustawy rewitalizacyjnej Zw. Miast Polskich Dokument zawiera wprowadzenie, które uzasadnia ogólnie konieczność podjęcia wysiłku rewitalizacji (co należy postrzegać pozytywnie). Problem zaprezentowanej koncepcji polega na źle postawionej diagnozie – źródłem degradacji, która doprowadziła do zapaści w polskich miastach Czytaj dalej Marek Nowak: Komentarz do projektu ustawy rewitalizacyjnej Związku Miast Polskich

Billert: Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie

Miasto europejskie jako przestrzeń kultury życia, mieszkania i pracy Kultura tworzy się w przestrzeni miejskiej drogą realizacji w niej przez społeczność określonych sposobów życia, mieszkania i pracy. W ten sposób mieszkańcy miasta tworzą z przestrzeni miejsca, nadając im wartości symboliczne. Czytaj dalej Billert: Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie

Zwiększenie udziału mieszkańców Warszawy w planowaniu przestrzennym?

11 grudnia 2012 roku, działająca przy Prezydent Warszawy, Komisja Dialogu Społecznego ds Architektury i Planowania Przestrzennego podjęła uchwałę w sprawie propozycji usprawnienia komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym w Warszawie. Po trzech latach działalności, Komisja uznała, że Mieszkańcy m.st. Warszawy, którzy Czytaj dalej Zwiększenie udziału mieszkańców Warszawy w planowaniu przestrzennym?

Billert: Niemiecka polityka rewitalizacyjna

Nie istnieje w Polsce ani polityka miejska, ani instytucje zdolne na poziomie państwa i gmin reprezentować interesy rozwoju miast jako autonomicznych społecznych podmiotów zbiorowych. Miasta działają zupełnie inaczej na przykład w Niemczech. Artykuł ukazał się w pierwszym numerze Magazynu Miasta. Głównym celem niemieckich publicznych programów rewitalizacji jest Czytaj dalej Billert: Niemiecka polityka rewitalizacyjna

SPOTKAŁ SIĘ PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS. POLITYKI MIEJSKIEJ – relacja

Minister Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezydenta RP był gościem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej, które odbyło się 19 lutego 2013 r. Spotkanie poświęcone było prezydenckiemu projektowi ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zmianie niektórych ustaw. Uczestnikami tego Czytaj dalej SPOTKAŁ SIĘ PARLAMENTARNY ZESPÓŁ DS. POLITYKI MIEJSKIEJ – relacja