Stanowisko KRM w sprawie projektu tzw. Ustawy inwestycyjnej

Kongres Ruchów Miejskich przedstawia swoje stanowisko w sprawie projektu z dnia 14 listopada 2017 roku Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (tzw. Ustawy inwestycyjnej) w zakresie zmian w planowaniu przestrzennym. Jako Związek Stowarzyszeń KRM wyrażamy Czytaj dalej Stanowisko KRM w sprawie projektu tzw. Ustawy inwestycyjnej

Uwagi KRM do projektu ustawy zmieniającej ustawy samorządowe i Kodeks Wyborczy

Kongres Ruchów Miejskich przedstawia swoje stanowisko w sprawie projektu Ustawy zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jego zapisy wprowadzają propozycje bardzo istotnych zmian dotyczących m.in. kadencyjności władz wykonawczych w Czytaj dalej Uwagi KRM do projektu ustawy zmieniającej ustawy samorządowe i Kodeks Wyborczy

Uwagi Kongresu Ruchów Miejskich do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Jako związek stowarzyszeń zajmujących się zwłaszcza monitorowaniem działalności i kontrolą samorządu miejskiego, Kongres Ruchów Miejskich jest żywo zainteresowany propozycjami zmian w regulacjach prawnych stanowiący podstawę dla prowadzenia takich działań. Dlatego aktywiści KRM przygotowali zestaw uwag do przedstawionego projektu ustawy o Czytaj dalej Uwagi Kongresu Ruchów Miejskich do projektu ustawy o jawności życia publicznego

KRM przeciw zamachowi na niezależne sądy i niezawisłość sędziów

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich wyraża swój sprzeciw wobec prowadzonych działań legislacyjnych zmierzających do zmiany ustroju sądów powszechnych, zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym, które stanowią zagrożenie dla zachowania prawa obywateli do bezstronnego sądu i rzetelnego procesu, zagrażają Czytaj dalej KRM przeciw zamachowi na niezależne sądy i niezawisłość sędziów

Uwagi KRM do projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Ponieważ jako Kongres Ruchów Miejskich działamy w miastach i na rzecz miast oraz podnoszenia jakości życia ich mieszkańców, żywo interesuje nas kwestia stworzenia miastom warunków do prowadzenia odpowiedzialnej polityki dotyczącej zieleni miejskiej, która znacząco wpływa na ową jakość życia. W Czytaj dalej Uwagi KRM do projektu rozporządzenia w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów