Billert: Niemiecka polityka rewitalizacyjna

Nie istnieje w Polsce ani polityka miejska, ani instytucje zdolne na poziomie państwa i gmin reprezentować interesy rozwoju miast jako autonomicznych społecznych podmiotów zbiorowych. Miasta działają zupełnie inaczej na przykład w Niemczech.

Artykuł ukazał się w pierwszym numerze Magazynu Miasta.

Głównym celem niemieckich publicznych programów rewitalizacji jest poprawa warunków życia, mieszkania i pracy społeczności lokalnej na obszarach zdegradowanych. Cel ten osiąga się poprzez inicjowanie procesów inwestycyjnych właścicieli nieruchomości, planowanie, koordynację i zarządzanie przez gminę, która realizuje zadania publiczne na obszarze programu. Gminy zajmują się infrastrukturą i przestrzeniami publicznymi, wspieraniem projektów socjalnych oraz realizacją programów partycypacji społecznej.

Czytaj całość na portalu publica.pl.