Billert: Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie

Miasto europejskie jako przestrzeń kultury życia, mieszkania i pracy Kultura tworzy się w przestrzeni miejskiej drogą realizacji w niej przez społeczność określonych sposobów życia, mieszkania i pracy. W ten sposób mieszkańcy miasta tworzą z przestrzeni miejsca, nadając im wartości symboliczne. Miasto jako przestrzeń symbolicznego ładu staje się swojska, bliska i przyjazna, innymi słowy – zintegrowana. Społeczność uzyskuje w niej zdolność budowania swej toż- samości. Kultura miejska polega więc na pracy integrującej miasto jako społeczny podmiot zbiorowy. Struktury miast znaczą coś i symbolizują tylko wówczas, jeżeli ich mieszkańcy realizują w nich swe życie, w nich mieszkają i pracują. W przeciwnym razie miasto jest w najlepszym wypadku kulisami temporalnych „eventów”, w najgorszym staje się slumsem.

Czytaj całość artykułu Andreasa Billerta > „Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie”

Tekst pochodzi z publikacji wydanej przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.