Marek Nowak: Komentarz do projektu ustawy rewitalizacyjnej Związku Miast Polskich

Komentarz do projektu ustawy rewitalizacyjnej Zw. Miast Polskich Dokument zawiera wprowadzenie, które uzasadnia ogólnie konieczność podjęcia wysiłku rewitalizacji (co należy postrzegać pozytywnie). Problem zaprezentowanej koncepcji polega na źle postawionej diagnozie – źródłem degradacji, która doprowadziła do zapaści w polskich miastach Czytaj dalej Marek Nowak: Komentarz do projektu ustawy rewitalizacyjnej Związku Miast Polskich