15 tez miejskich w języku białoruskim

25 marca 2018 roku przypada setna rocznica proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej tzw. Dzień Woli (Dzień Wolności) Jubileusz będzie obchodzony przez opozycję i środowiska niezależne w miastach Białorusi, a także w Kijowie, Lwowie, Warszawie oraz w Białymstoku i na Podlasiu, gdzie Czytaj dalej 15 tez miejskich w języku białoruskim

Stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich do projektu specustawy mieszkaniowej

Stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich  do projektu specustawy mieszkaniowej czyli ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w wersji z dnia 15 marca 2018 r. Kongres Ruchów Miejskich wnosi o niezwłoczne zaprzestanie prac nad przedmiotową ustawą Czytaj dalej Stanowisko Kongresu Ruchów Miejskich do projektu specustawy mieszkaniowej

Stanowisko KRM w sprawie projektu tzw. Ustawy inwestycyjnej

Kongres Ruchów Miejskich przedstawia swoje stanowisko w sprawie projektu z dnia 14 listopada 2017 roku Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego (tzw. Ustawy inwestycyjnej) w zakresie zmian w planowaniu przestrzennym. Jako Związek Stowarzyszeń KRM wyrażamy Czytaj dalej Stanowisko KRM w sprawie projektu tzw. Ustawy inwestycyjnej

Uwagi KRM do projektu ustawy zmieniającej ustawy samorządowe i Kodeks Wyborczy

Kongres Ruchów Miejskich przedstawia swoje stanowisko w sprawie projektu Ustawy zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jego zapisy wprowadzają propozycje bardzo istotnych zmian dotyczących m.in. kadencyjności władz wykonawczych w Czytaj dalej Uwagi KRM do projektu ustawy zmieniającej ustawy samorządowe i Kodeks Wyborczy

Uwagi Kongresu Ruchów Miejskich do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Jako związek stowarzyszeń zajmujących się zwłaszcza monitorowaniem działalności i kontrolą samorządu miejskiego, Kongres Ruchów Miejskich jest żywo zainteresowany propozycjami zmian w regulacjach prawnych stanowiący podstawę dla prowadzenia takich działań. Dlatego aktywiści KRM przygotowali zestaw uwag do przedstawionego projektu ustawy o Czytaj dalej Uwagi Kongresu Ruchów Miejskich do projektu ustawy o jawności życia publicznego